2019. november 20-án tartotta idei utolsó rendes ülését a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács. A napirenden lévő útmutatók mindegyikét elfogadta a Tanács, így aktualizálásra került a következő hét útmutató:

– Az építési tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól szóló útmutató

– A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató

– A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutató

– A hiánypótlás szabályairól szóló útmutató

– A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató

– Az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutató

– A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában elnevezésű útmutató

forrás: Közbeszerzési Hatóság