Adatvédelmi tájékoztató – Közbeszerzés Figyelő Kft.

Adatvédelmi tájékoztató.

Adatvédelmi nyilatkozat.

Online vásárlás.

Direkt marketing.

Ügyfélszolgálat.

Fejlesztések és javítások.

Megfelelés a törvényi előírásoknak.

Cookiek.

 

 

 Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az adatvédelem kiemelten fontos a kozbeszerzesfigyelo.hu és a Közbeszerzés Figyelő Kft. számára ezért a személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el. Az alábbiakban rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Közbeszerzés Figyelő Kft., mint a kozbeszerzesfigyelo.hu üzemeltetője kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Az adatkezelő adatai:

Közbeszerzés Figyelő Kft.

Móricz Zsigmond út 196.

2016 Leányfalu

Magyarország

Cég regisztrációs szám: 13 09 123827

Adószám (VAT): 14504208-2-13

 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tároljuk.

Tárhely szolgáltatónk:

DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság,

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Telefonszám: +36 1 432 3133

Email: info@doclernet.hu

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Közbeszerzés Figyelő Kft-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja az alábbiakban.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Mik az Ön jogai?

 

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a kozbeszerzesfigyelo.hu-val az info@kozbeszerzesfigyelo.hu e-mail címen és személyes adatait elektronikus formában (e-mailben) 30 napon belül elküldjük Önnek.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a kozbeszerzesfigyelo.hu automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez 30 napon belül elektronikus formában (e-mail) történik meg. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Ha rendelkezik, kozbeszerzesfigyelo.hu fiókkal személyes adatait szerkesztheti a fiók oldala alatt is.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, Közbeszerzés Figyelő Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

– folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal

– nyitott megrendelése van, amely még nem került szolgáltatásra, vagy részlegesen szolgáltattuk

– rendezetlen tartozása van a Közbeszerzés Figyelő Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül

– az elmúlt 3 évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat

– adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

– hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban

– ha bármilyen szolgáltatást vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Közbeszerzés Figyelő Kft. „jogos érdekei” szerint történik. A Közbeszerzés Figyelő Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

– követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (leiratkozás)

– e-mailben az info@kozbeszerzesfigyelo.hu e-mail címen

 

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy Közbeszerzés Figyelő Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

– Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Közbeszerzés Figyelő Kft. jogos érdeke alapján, a Közbeszerzés Figyelő Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

– Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Közbeszerzés Figyelő Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

– Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

– Ha a Közbeszerzés Figyelő Kft-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@kozbeszerzesfigyelo.hu e-mail címen.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy a Közbeszerzés Figyelő Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

 

Online vásárlás

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Közbeszerzés Figyelő Kft-nél feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítési problémák esetén értesítéseket küldjünk.

Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére.

Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre.

A személyes adatait felhasználjuk azonosításra.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következőkategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

– kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám

– fizetési információ és fizetési előzmények

– rendelési információ

 

Ha van kozbeszerzesfigyelo.hu fiókja akkor a fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például a

– fiók azonosítóját

– a vásárlási és megrendelési előzményeket

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A Közbeszerzés Figyelő Kft. munkatársai.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges a kozbeszerzesfigyelo.hu számára annak érdekében, hogy a megrendelésit kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív felhasználónk. A fiókkal rendelkező felhasználók esetében az adatokat a legutóbbi megrendelést követően 36 hónapig tartjuk meg.

 

Direkt marketing

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, információkat és meghívókat küldjünk e-mail, szöveges üzenetek, telefonhívások formájában.

A kozbeszerzesfigyelo.hu-val kapcsolatos élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket és személyre szabott ajánlatokat küldünk.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

– kapcsolattartói információk, így e-mail címek, telefonszám és postai irányítószám

– vezeték és keresztnév (amennyiben megadja)

Ha van kozbeszerzesfigyelo.hu fiókja, akkor a fiókkal kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, így például:

– név

– cím

– vásárlási és rendelési előzmények

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatait soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból a Közbeszerzés Figyelő Kft-n kívül álló harmadik féllel.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

 

A beleegyezése visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően.

Ha így tesz, a Közbeszerzés Figyelő Kft. nem küldhet Önnek többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezése alapján.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

– követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

– e-mailt küldhet az info@kozbeszerzesfigyelo.hu e-mail címre

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonja beleegyezését.

 

Ügyfélszolgálat

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat

– kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám

– fizetési információ és fizetési előzmények

– rendelési információ

– fiókszám (ID)

– az ügyben folytatott minden levelezés

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A Közbeszerzés Figyelő Kft. munkatársai.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön és a Közbeszerzés Figyelő Kft jogos érdekén alapul.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait az e-mailek, levelezés és az esetkezelés esetében 36 hónapig tartjuk meg.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Közbeszerzés Figyelő Kft. jogos érdeke szerint történik. Közbeszerzés Figyelő Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

Fejlesztések és javítások

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Az adatokat felhasználjuk szolgáltatásaink, termékeink és rendszereink fejlesztésére és javítására minden felhasználónk számára. Ebből a célból adatait nem egyéni szinten elemezzük.

Ebbe beletartoznak az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat még inkább felhasználóbaráttá tegyük, fejlesszük az informatikai rendszereinket, hogy általánosságban növeljük látogatóink és vásárlóink biztonságát.

 

Milyen személyes adatokat használunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

– ügyfélszám

– ország

– fiókbeállítások

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, ha vásárolt tőlünk:

– rendelési előzmények

– fizetési előzmények

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent részletezett szolgáltatások nyújtása érdekében használjuk fel. Google Analytics-et veszünk igénybe a vásárlók internetes viselkedésének általános szintű elemzése érdekében-. További információ.

 

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja?

A személyes adatok feldolgozása, szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése és javítása érdekében, jogos érdekünkön alapul.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív kozbeszerzesfigyelo.hu fiókkal rendelkezik.

 

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való joga:

Önnek jogában áll személyes adatainak a Közbeszerzés Figyelő Kft. jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni az info@kozbeszerzesfigyelo.hu e-mail-címen. A fiókját ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek.

 

Megfelelés a törvényi előírásoknak

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

 

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

– ügyfélszám

– rendelési szám

– név

– postai cím

– tranzakció összege

– tranzakció dátuma

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Személyes adatait megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal.

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Közbeszerzés Figyelő Kft eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait a Magyarországon hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

Cookiek

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak és a későbbi látogatásokkor aktiválódnak. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába. Amennyiben nem egyezik bele a sütik használatába, azokat böngészője beállításaiban bármikor módosíthatja.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor.

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A sütik a kozbeszerzesfigyelo.hu-n nem dolgoznak fel személyes adatokat.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A sütik a kozbeszerzesfigyelo.hu-n nem mentik el személyes adatait.


Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A kozbeszerzesfigyelo.hu nem menti el személyes adatait.


A cookie-k törlése

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

Sütik beállítására vonatkozó információk a különböző böngészőkben:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer