Felhasználási Feltételek – Közbeszerzés Figyelő Kft.

A honlap (www.kozbeszerzesfigyelo.hu) használatával és a Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő (továbbiakban Kozbeszerzesfigyelo.hu) Szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

 

1. A nyújtott szolgáltatás

 

A Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatás lényege, hogy a Felhasználó nyomon követheti az érdeklődési körébe tartozó európai és magyarországi közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatosan a Tender Electronic Daily online felületén és a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetményeket.

A Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatás folyamatosan figyeli az aktuális közbeszerzési hirdetményeket, melyekről a keresési beállításoknak megfelelően értesíti az adott témában érdekelt felhasználókat, az erre mutató hivatkozások megküldésével. A

Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatás ezen felül lehetőséget kínál múltbeli hirdetmények közt történő keresésre is.

 

2. Szolgáltató adatai

 

 • Cégnév: KÖZBESZERZÉS FIGYELŐ Kft.
 • Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196.
 • Képviselő neve: Rovnyai János
 • Elektronikus levélcím: rovnyai.janos@kozbeszerzesfigyelo.hu
 • Cégjegyzékszám: 13 09 123827
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
 • Adószám: 14504208-2-13
 • Számlavezető pénzintézet: Sberbank Magyarország Zrt.
 • SWIFT: MAVOHUHB
 • IBAN: HU68 14100024-34391249-01000006
 • Számlaszám: 14100024-34391249-01000006

3. Az igénybevétel általános feltételei

 

3.1. Az előfizetés után a Felhasználó – a Szolgáltató által biztosított adminisztrációs felületen – meghatározhatja, hogy mely témájú, illetve mely európai országban, vagy más országokban kiírt közbeszerzési hirdetményekről kíván értesülni.

 

3.2. A témák definiálása után a Felhasználóhoz automatikusan érkeznek az általa megadott e- mail-címre (e-mail-címekre) az általa vagy az ügyfélszolgálattal közösen beállított tartalmú közbeszerzési hirdetményekre mutató linkek. Az e-mailben a Felhasználó magát a hirdetményt nem, csupán az arra mutató linket kapja meg. Felhasználó a szolgáltatás online felületén is hozzáférhet a rendszer által azonosított közbeszerzési hirdetményekre mutató linkekhez. Az online felületen lehetőség van múltbeli és az európai országok kiírásai hirdetmények közt történő keresésre is. Az itt talált hirdetmények esetében is a közbeszerzési hirdetményekre mutató linkeket találhatja meg a felhasználó.

 

3.3. A Felhasználó értesítést kap a rendszer által a Felhasználó megadott témáihoz kapcsolódóan azonosított közbeszerzési hirdetményekről. Az új hirdetményekről automatikusan értesítést küld a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail-címre (e-mail- címekre). Értesítőt csak akkor küld a Szolgáltató, amennyiben új hirdetményt talált a

megadott keresési beállításoknak megfelelően.

3.4. Az online tartalmak elemzését algoritmusok végzik, az elemzés hatékonyságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.5. Az Európai Unió vonatkozó 2002/38/EK irányelve alapján az Európai Unión belül (de Magyarországon kívül) adózó, EU-s adószámot megadó cégek részére kiállított számlán nem kerül felszámításra az általános forgalmi adó. Nem kerül továbbá felszámításra az általános forgalmi adó az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Európai Unión kívül adózó cégek esetében.

 

3.6. Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló, a felhasználókra vonatkozó adatokat a rendszerébe integrálva, azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai és analitikus célokra felhasználni.

 

3.7. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás megtagadásának jogát bármely felhasználótól, különösen, ha jogsértő vagy visszaélésszerű magatartás gyanúját észleli.

 

3.8. Szolgáltató fenti jogait Felhasználó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az esetleges intézkedés ellen utóbb nem élhet jogorvoslattal. Az ezzel összefüggésben okozott esetleges kárért vagy más jogsérelemért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

3.9. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás kiesésmentes működéséért, nem garantálja azonban annak folyamatos üzemelését, rendelkezésre állását. Szolgáltató továbbá kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását szüneteltesse. A szolgáltatás ilyen esetleges kieséséért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3.10. A Szolgáltatást kizárólag a regisztrált Felhasználó veheti igénybe.

Szervezeti felhasználó esetén lehetőség van a regisztrált e-mail címen felül további három címzett (e-mail cím) megadására; ezek a címzettek kizárólag a Felhasználó tagjai, illetve alkalmazottai lehetnek. Természetes személy Felhasználó csak a saját e-mail címére vagy e- mail címeire kérhet értesítést. Felhasználó továbbá nem jogosult a Szolgáltatást továbbértékesíteni, annak használatát harmadik személynek átengedni, ideértve a Szolgáltatás keretében kapott értesítések harmadik személyek felé továbbítását is.

3.11. A 3.10. pont megsértése esetén (azaz ha a Szolgáltatást egy felhasználói név alatt több személy – több szervezet, illetve természetes személy Felhasználó esetén több természetes személy – használja, vagy a Szolgáltatás keretein belül közvetített tartalmat a Felhasználó más szervezetek számára továbbítja) a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni, Felhasználó továbbá köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni.

 

 

4. Felhasználó létrehozása (regisztráció)

 

4.1. A Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak regisztrálnia szükséges a szolgáltatás online felületén. A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni.

 

4.2. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

 

 • Felhasználó e-mail-címe
 • Cég neve
 • Cég számlázási címe
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Kapcsolattartó telefonszáma
 • Az előfizetési díj megfizetésének módja (PayPal, bankkártya, banki átutalás) Előfizetője más közbeszerzési hirdetmények nyomon követését biztosító szolgáltatásnak?

 

 • A regisztráció során Felhasználó köteles a Kozbeszerzesfigyelo.hu üzemeltetője által összeállított listából úgynevezett „üzleti profilt” választani. Az „üzleti profil”, a cég, a közbeszerzés kapcsán érdekelt tevékenységét hivatott jelezni. Az előfizetési díj beérkezése után Felhasználó a kiválasztott díjcsomagnak megfelelő számban hozhat létre vagy választhat ki keresőprofilokat a Kozbeszerzesfigyelo.hu adminisztrációs felületén, melyek közt szerepelhet a Szolgáltató által megadott listából kiválasztott „üzleti profil” is.

 

 • A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az általa megadott adatokat, valamint a belépéskor használt számítógép IP címét tárolja.

 

 • A regisztrációval létrejött szerződés a regisztrációs felületen használt nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja. A regisztrációnál megadott adatok utóbb bármikor visszakereshetők, szükség esetén módosíthatók.

 

5. Árak és fizetési feltételek

 

5.1. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéért az előfizetési idő függvényében a

Felhasználási Feltételek I. mellékletében található árlista szerinti díj fizetésére köteles (ez alól a 6.1. pontban részletezett Tesztidőszak kivételt képez).

 

 1. Az előfizetési díjat banki átutalással, PayPal-on vagy online bankkártyás fizetéssel lehet befizetni.

 

 • Banki átutalás esetén a Szolgáltató az előfizetési díjról proforma számlát állít ki.

Felhasználó kötelezi magát a proforma számla késedelem nélküli kifizetésére. A proforma számla fizetési határideje minimum a kiállítástól számított 8 nap.

 

 • Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy Szolgáltató a díjakról elektronikus számlát bocsásson ki. Az átutalás beérkezését követő legfeljebb 15 banki munkanap alatt a Szolgáltató a befizetésről elektronikus számlát állít ki. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számlát a Felhasználó az általa megadott e-mail-címre kapja meg, csatolt állományként „PDF” formátumban.

 

 • Amennyiben a Felhasználó az 5.3 pontban bemutatott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a fizetési határidő lejáratának napjáig, a Szolgáltató jogosulttá válik az adósság behajtására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetett szolgáltatási díj és az arra járó késedelmi kamat behajtására adósságbehajtó céget bíz meg. Szolgáltató az adósságbehajtással kapcsolatban felmerült költségeket áthárítja a Felhasználóra. Felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy az adósságbehajtással kapcsolatban felmerült mindennemű jogos és ésszerű költség őt terheli. Amennyiben a szolgáltatás tartozását megfizette, de a járulékos költségeket nem egyenlítette ki, azt a szolgáltató benyújtott számlája alapján téríti.

 

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a proforma számla késedelmes kifizetése esetén a számlát kibocsátó a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a késedelemmel érintett időtartamra vonatkozóan.

 

6. Előfizetési időszakok, tesztidőszak

 

6.1. Szolgáltató Tesztidőszakot biztosít a szolgáltatás díjmentes kipróbálására. A felhasználónak a díjmentes tesztidőszak lejártakor a szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó e-mail-címére (a közlés elküldöttnek tekintendő, ha az e-mail elküldését követő 1 (egy) órán belül nem érkezik hibaüzenet), amelyben felhasználó nyilatkozik, hogy igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást előfizetés keretében. Ha az írásos vagy elektronikus levélben küldött nyilatkozat nem érkezik meg legkésőbb a tesztidőszak lejárta utáni 3. munkanapon, azt Szolgáltató a szolgáltatás megrendelésének és a szerződés létrejöttének tekinti, ami alapján jogosulttá válik a Felhasználó tesztidőszak alatti beállításainak (keresőprofilok száma) megfelelő díjcsomag 12 havi díjára.

 

6.2. A szolgáltatásra befizetett díjnak megfelelő időtartamra jön létre az előfizetés (továbbiakban: Előfizetési időszak). Az Előfizetési időszak lejárati időpontja nyomon követhető a Szolgáltatás adminisztrációs felületén.

 

6.3. Az Előfizetési időszak legkésőbb az utolsó napját megelőzően 30 nappal automatikusan meghosszabbodik a Felhasználó aktuális Előfizetési időszakának megfelelő időtartammal, az aktuális Előfizetési időszak lejártát követő nappal kezdődően. (pl., ha 6 hónapos előfizetése van a Felhasználónak, ami 2014.07.31-én jár le, akkor 2014.07.01-én automatikusan meghosszabbodik az Előfizetési időszak 2015.01.31-ig). A Szolgáltató a meghosszabbításhoz kapcsolódó díjbekérőt (proforma számla) az aktuális Előfizetési időszak lejárata előtt 30 (+/- 3) nappal küldi el a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére elektronikus formátumban (30 napos fizetési határidővel).

 

 

7. A szerződés időtartama és befejezése

 

7.1. A szerződés határozott időre kerül megkötésre.

 

7.2. A szerződést a szerződő felek bármelyike felmondhatja a másik szerződő fél számára kézbesített írásbeli felmondás alapján, azzal a feltétellel, ha a felmondás a másik szerződő félnek legkésőbb az aktuális Előfizetési időszak (az az időszak, aminek a díját a legutolsó alkalommal kifizette a Felhasználó) vége előtt 31 nappal kézbesítésre került. Ha a felmondást a másik szerződő félnek az aktuális Előfizetési időszak vége előtt 31 napnál később (tehát pl. 30 nappal az aktuális Előfizetési időszak vége előtt) kézbesítették ki, akkor a felmondási idő a következő Előfizetési időszak végével telik le.

 

7.3.  A Szolgáltató jogosult azonnal írásban felmondani a Szerződést, a felmondás kézbesítésének napján életbe lépő hatállyal, amennyiben

 • Felhasználó a jelen ÁSZF-ben feltüntetett bármely kötelezettségét megsértette,
 • a Szolgáltató számára bizonyíthatóan megszűnik a szabad hozzáférés a

Kozbeszerzesfigyelo.hu szolgáltatás által közvetített adatokhoz ill. ezen adatok egy részéhez, – Felhasználó felszámolás alatt áll.

 • Felhasználó késedelemben van a Kozbeszerzesfigyelo.hu által nyújtott szolgáltatások fizetésének kiegyenlítésével és a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti a Társaság írásban utólag megállapított 30 napos határidőben lejáró felszólításra sem.

Ha a Szerződés fentiek szerinti azonnali felmondásának valamelyik indoka előáll, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó számára megszüntetni a hozzáférést a Kozbeszerzesfigyelo.hu szolgáltatásához.

 

 

 

8. Az igénybevétel feltételei szolgáltatásváltás esetén

 

8.1. Olyan regisztrált felhasználónk, akinek párhuzamosan másik közbeszerzési hirdetmények nyomon követését biztosító szolgáltatónál van előfizetése, és erről regisztrációkor online formában nyilatkozott, vagy a későbbiekben a szolgáltatási szerződés vagy számla bemutatásával igazolta, jogosult igénybe venni a szolgáltató váltásra vonatkozó kedvezményeket.

 

8.2. Szolgáltató 14 napos Tesztidőszakot biztosít a szolgáltatás díjmentes kipróbálására. A felhasználónak a díjmentes tesztidőszak lejártakor a szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó e-mail-címére (a közlés elküldöttnek tekintendő, ha az e-mail elküldését követő 1 (egy) órán belül nem érkezik hibaüzenet) amelyben felhasználó nyilatkozik, hogy igénybe kívánja-e venni a szolgáltatást előfizetés keretében. Ha az írásos vagy elektronikus levélben küldött nyilatkozat nem érkezik meg legkésőbb a tesztidőszak lejárta utáni 3. munkanapon, azt a Szolgáltató a szolgáltatás megrendelésének és a szerződés létrejöttének tekinti, ami alapján jogosulttá válik a Felhasználó tesztidőszak alatti beállításainak (keresőprofilok száma) megfelelő díjcsomag 12 havi díjára.

 

8.3. A szolgáltatásváltással járó kedvezményes időszak a másik szolgáltatónál meglévő, érvényes előfizetés időtartama alatt, továbbá annak lejárati napjától kezdve további egy évig tart.

8.4. A szolgáltató váltásra vonatkozó kedvezményt a felhasználói fiókot birtokló jogi vagy természetes személy egyetlen alkalommal veheti igénybe, időtartama nem hosszabbítható meg.

 

9. Felelősség a megjelenített tartalomért

 

9.1. A Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatással a Szolgáltató kizárólag a hozzáférést könnyíti meg a közbeszerzési hirdetményekhez, maga nem szolgáltat tartalmakat, nem működik közre az általa közvetített tartalmak elkészítésében, azokat nem szerkeszti. Szolgáltató így semmilyen módon nem vállal felelősséget a szolgáltatáson keresztül megjelenített információkért, különösen azok pontosságáért, helytállóságáért.

 

9.2. Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatás kapcsán Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

 1. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatást nyújt. Ennek megfelelően Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

10. A honlap nemzetközi használata

 

10.1. Tekintettel a honlap által nyújtott szolgáltatás nemzetközi jellegére, a Felhasználó köteles a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, úgy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a tilalom ellenére történő használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

11. Díjcsomag váltás

 

11.1. Felhasználó a meglévő előfizetését a következők szerint módosíthatja. A felmerülő díjkülönbözet (az aktuális díjat a Felhasználó a saját fiókjába belépve az „Előfizetés” aloldalon tekintheti meg) megfizetésének teljesítésével a Felhasználó jogosult az előfizetési időszaka során bármikor olyan díjcsomagra váltani, aminek a segítségével a meglévő díjcsomaghoz képest több keresőprofil beállítására nyílik lehetősége.

 

11.2. Amennyiben a Felhasználó a meglévő előfizetése utáni időszakra kíván új díjcsomagot választani, akkor ezt megteheti akár a meglévő előfizetés ideje alatt. Ekkor lehetőség van bármilyen tetszőlegesen elérhető díjcsomagot kiválasztani a megfelelő előfizetési díj befizetésével.

12. Felhasználói adatok módosítása, a regisztráció törlése

 

12.1. A regisztráció során vagy azt követően megadott felhasználói adatainak megváltozása esetén a Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatokat a szolgáltatás online felületén a változásoknak megfelelően módosítani.

 

12.2. A regisztráció során a Felhasználó jelszót is köteles megadni. A Felhasználó köteles titokban tartani a jelszót, annak titokban tartásáért felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 

12.3. A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését a Kozbeszerzesfigyelo.hu Szolgáltatásból. Ilyen esetben a felhasználói személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Kivételt jelent ezalól az, ha a Felhasználónak tartozása van a szolgáltató felé a regisztráció törlési kérésnek az időpontjában. Utóbbi esetben a regisztrációt csak a tartozás rendezését követően köteles törölni a Szolgáltató.

 

12.4. Az azonnali törlési kötelezettség alól kivételt jelentenek azok az adatok, amelyekre a Szolgáltatónak az üzletmenet folytatása érdekében vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából szüksége van, ideértve különösen a számlázási és tranzakciós adatokat, azonban Szolgáltató ezeket is csak a feltétlenül szükséges vagy jogszabályban meghatározott mértékben és ideig használhatja fel, illetve tárolhatja.

 

12.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a Felhasználó regisztrációját.

 

 

13. Adatvédelem

 

13.1. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1.

pont alapján), ezért a jelen fejezet szerinti feltételek kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

 

13.2. A Szolgáltató személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik. A Szolgáltató adatkezelése a Felhasználó regisztrációval megadott önkéntes hozzájárulásán, valamint az Elker. tv-en alapul.

 

13.3. Szolgáltató a személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi.

 

13.4. A Felhasználó által megadott adatokat Szolgáltató a Felhasználó azonosítása mellett statisztikai célokra használja, harmadik fél számára át nem adja. Szolgáltató továbbá felhasználja a Felhasználó által megadott, valamint a szolgáltatás használata során keletkezett adatokat annak érdekében, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítő e-mailben, egyéb e- mailben és az adminisztrációs felületen a Felhasználó igényeihez testre szabott reklámokat jelenítsen meg. Felhasználó további célokra történő adatkezelésekhez is hozzájárulhat. Az adatfeldolgozás automatizált módon, számítógépes adatfeldolgozás útján történik.

 

13.5. Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa kezelt adatállományok védelme érdekében, ennek keretében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükségesek.

 

13.6. A Felhasználó az adatok helyesbítését vagy az adatok törlését a szolgáltatás online felületén végezheti el. Az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait a Felhasználó a Szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) elérhető ügyfélszolgálatán (info@kozbeszerzesfigyelo.hu) keresztül gyakorolhatja.

 

13.7. A Felhasználó a vonatkozó jogszabályok szerinti jogorvoslattal élhet, ha álláspontja szerint a jogszabályokban foglalt adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket Szolgáltató nem teljesíti. Felhasználó a bírósághoz fordulást megelőzően köteles felszólítani Szolgáltatót a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerint megvalósult jogsértést.

 

14. A felhasználási feltételek egyoldalú módosítása

 

14.1. Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket (ideértve a szolgáltatási díj mértékét) a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

 

14.2. A Felhasználási Feltételek legutóbbi módosításának dátuma: 2020. január 1.

 

 

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

 

Szolgáltatás díjai

 

Érvényes 2020. november 27-től visszavonásig

 

 

Díjcsomag neve KF MINI Maximum 2 db keresőprofil KF START Maximum 5 db keresőprofil KF PRO

Korlátlan számú keresőprofil

6 hónapos előfizetési időszak* 29 100 Forint + ÁFA 41 700 Forint + ÁFA 53 400 Forint + ÁFA
Éves előfizetési időszak* 51 600 Forint + ÁFA 73 800 Forint + ÁFA 96 000 Forint + ÁFA