„A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról” címet viselő, Gulyás Gergely és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által jegyzett törvénymódosító indítvány. Ennek általános indoklása rögzíti, hogy a közbeszerzési törvény (Kbt.) újabb módosításának céljai:

egyszerűsítés és gyorsítás, az adminisztratív terhek további csökkentése,

a szabályosság növelése az uniós források pénzügyi korrekcióinak megelőzését és a kockázatuk csökkentését szolgáló szabályok útján, valamint

a felelős közpénzfelhasználás garanciáinak erősítése.

A rövid általános indoklás azt is kiemeli, hogy az elektronikus közbeszerzés további terjedésének támogatása érdekében a távlati tervek (2020-2021) között „szerepel a közbeszerzési eljárások folyamatának aktív támogatását jelentő EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) funkciók megvalósítása, amelyek valós és érdemi adminisztratív tehercsökkentést jelenthetnek, mivel részben leveszik az ajánlatkérők válláról az adminisztratív terheket.”

Gulyás fenti jelzésével összhangban a jogalkalmazók szempontjából legjelentősebb módosítások azok, hogy

“a Kbt. 5. § (3) bekezdésével összefüggő, támogatás mértéke alapján fennálló közbeszerzési kötelezettség, illetve nemzeti eljárásrendben a Kbt. 113. §-a szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételét igénylő eljárás, továbbá a Kbt. 195. § (1) bekezdése alapján fennálló, a közbeszerzésekért felelős miniszter hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzésére vonatkozó hatásköre ugyancsak megszűnik, ezek ellenőrzése más – a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzésével egyidejűleg eddig is működő – szervezetek útján biztosított.”

Ezeket a törvény 17. §-ához írottakkal indokolják (ld. alább).
Újra nyerhet a legolcsóbb ajánlat

A törvény számos helyen technikai jellegű pontosításokat, értelmezést segítő iránymutatásokat, a hatályba lépés menetét tisztázó részeket tartalmaz, de emellett néhány különösen fontos részen is változásokat hoz.

A teljes indítvány elolvasható az alábbi linken:

Közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosítása

Forrás: portfolio.hu