A tanácsülésen szintén meghívott előadóként részt vett Dauner Márton, a Miniszterelnökség Építésjogi és Hatósági Főosztályának vezetője. Megnyitó beszédében, Koji László az ÉVOSZ elnöke kiemelte, hogy az építési vállalkozók számára különösen fontos a hatályos jogszabályi környezet megismerése.

Dauner Márton, a Miniszterelnökség Építésjogi és Hatósági Főosztályának vezetője beszédében kiemelte az építészetpolitikát érintő jogszabályváltozások lényeges elemeit. A kivitelezőket érintő jogszabályi kötelmek alapos megismeréséhez segítséget nyújt a nemrég elérhetővé vált http://epiteszetpolitika.hu/ oldal is. A közelmúltban bevezetett építési vállalkozókat érintő legfontosabb jogszabályi könnyítés az volt, hogy az általában több hónapig húzódó építési engedély beszerzés egyszerű bejelentéssel 15 napra rövidült, és a 16. napon már megindítható a kivitelezés. Az ÉVOSZ honlapján (http://www.evosz.hu/) elérhetőek mintaszerződések, amelyek szintén a folyamatok gyorsítását segítik.

Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, előadásának elején kiemelte, hogy az ÉVOSZ tagszervezeteinek mindegyike érintett a közbeszerzés területén valamilyen módon. Fontos információként megosztotta, hogy a Közbeszerzések Tanácsának a 2017. február 8-án tartott ülésén több fontos irányadó útmutatót is elfogadtak (http://kozbeszerzes.hu/mutat/1609/).

A közbeszerzésekben elköltött összeg évről-évre nő, jelenleg a közbeszerzések 52,4 %-a építési beruházás. Ezért is elengedhetetlen, hogy a Közbeszerzési Hatóság részben ellenőrző, másfelől támogató funkciói kölcsönösen segítsék egymást olyan szakmai szervezetekkel, mint az ÉVOSZ. Az Elnök előadásában rámutatott, hogy 2017-ben, amelyet a minőség évének szán, még fontosabb lesz a gyakorlati anomáliák gyűjtése és kezelése, hiszen 1000 milliárd forintnyi közbeszerzés érintett vállalkozási szerződések mentén építőipari teljesítményekkel.

Forrás: http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1612/