A konferencián előadást tartott az OECD, az EUROSAI, valamint a számvevőszékek világszervezete kapacitásfejlesztési kezdeményezésének képviselője. A rendezvényen átadásra kerültek a 2017-es Solidus díjak is.

A konferenciát első sorban a fejlődő országok számvevőszékei számára rendezték, melynek célja a hazai és külföldi jó gyakorlatok bemutatása és megvitatása. A konferencián az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az Állami Számvevőszék korrupció ellen tett intézkedésit, valamint kifejtette az etikus vezetés alapelveit.

Gavin Ugale, az OECD közszféra integritásával foglalkozó főosztályának szakértője előadásában hangsúlyozta, hogy a számvevőszékek kiemelt szerepet töltenek be a közszféra integritásának elősegítésében. Helena Abreu Lopes, a portugál számvevőszék bírája, mint az EUROSAI Ellenőrzés és Etika munkacsoportjának vezetője kiemelte az etikus és integritásalapú államműködés fejlesztésében a számvevőszékek legfőbb eszközei a példamutatás és a tudásmegosztás. Shourjo Chatterjee, INTOSAI IDI programigazgatója részletezte a szervezet korrupció megelőzését célzó kapacitásfejlesztő programját.

A rendezvény zárásaként Domokos László Állami Számvevőszék elnök átadta az idei díjazottaknak a 2017-es Solidus díjakat. A portugál számvevőszék bírája Helena Abreu Lopes, illetve Dr. Horváth Margit, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője kapták az elismerést, kiemelkedő szakmai teljesítményükért.

Forrás: http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1613/